אודות הישיבה

ישיבת "הר המור" נוסדה בשנת תשנ"ח בירושלים, על ידי תלמידיו של רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

מגמת הישיבה הינה בניין התורה בעם 2ישראל. הישיבה רואה כמשימה לאומית את הצורך בהעמדת תלמידי חכמים מלאי תורה ואידיאלים, אשר יוכלו גם להיות שותפים בעיצוב דמותה הרוחנית של מדינת ישראל, ובהובלת התהליכים הפנימיים המתרחשים כעת בעמנו.

בישיבה לומדים מאות בחורים ומאות אברכים ש"תורתם אמונתם", ושוקדים יומם ולילה על כל חלקי התורה בהתמדה ובהתמסרות, תוך שילוב שירות צבאי.

ישיבת "הר המור" יונקת את רוחה ממשנתו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, המאירה ומדריכה את דרכה של תורה בדורנו המיוחד, מתוך ראיית ההשגחה האלוקית המתגלה בתקומת עם ישראל בארצו ובמדינתו. 

בית המדרש

בישיבה לומדים  כ-700 תלמידים, מתוכם למעלה מ-350 אברכים ו-320 בחורים, העוסקים בתורה מתוך התמסרות ושקידה, מתוך אהבת ה' ויראתו, בהשתדלות מיוחדת לרתום את כל כוחות הנפש והמחשבה ללימוד התורה בלא פניות נוספות. 

בית המדרש החדש ממוקם בשכונת חומת שמואל בירושלים. במשכן הקבע נמצאים ספריה גדולה, מספר חדרי שיעורים, שני מבני פנמייה המשמשים את בחורי הישיבה, מטבח וחדר אוכל לרווחת כלל התלמידים, ואולם אירועים קטן המשמש את האברכים לעריכת בריתות וכד'. 


test


לימוד הגמרא 

Rsz 2Img 7350הישיבה ידועה בדרכה העיונית המעמיקה וברמתה הגבוהה בלימוד ש"ס ופוסקים. 

בישיבה לומדים סבב קבוע של מסכתות מרכזיות מהתלמוד בבלי, כך שבכל תקופת זמן נלמדת מסכת אחת, מתוך שאיפה שכעבור מספר שנים בישיבה יקנו התלמידים ידיעה והבנה בעיקרי הסוגיות המרכזיות שבש"ס. 

בשנים הראשונות של התלמיד בישיבה, מסודרים סדרי הלימוד כך שבסדר-הבוקר עוסק הוא בלימוד העיוני של המסכת תוך שימת דגש על העמקה בדברי הראשונים ובסברותיהם, בסדר-הצהריים יעסוק בלימוד בקיאות המתייחדת באופיה העיוני, ובסדר-הערב יוסיף בלימוד בקיאות לשם הקפת חלק רחב יותר מהמסכת. לאחר סיום סבב אחד, בו הקיף והבין התלמיד חלק נבחר מסוגיות הש"ס, עוברים רבים מן התלמידים למסגרת של לימוד ב'שני סדרים' – כך שסדר-הבוקר וסדר-הצהריים מוקדשים שניהם ללימוד עיוני עמוק של מסכת אחת שלימה מתוך המסכתות הנלמדות בישיבה. התלמידים המבוגרים יותר, לומדים מסכתות נוספות בדרך עיונית זו, ומשתלמים בידיעת הש"ס והפוסקים בצורה שלימה ומקיפה יותר.

 

לימודי האמונה 

זוכה הישיבה בשם הטוב גם בעניין רמת לימודי האמונה שבה - באיכות ובכמות. 

הישיבה מתייחדת בהקצאת מספר שעות ביום ללימוד חלק המחשבה של התורה, על פי קריאתו של מרן הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל להעמקה במקצוע זה, מתוך ראיית חשיבותו בתקופתנו, תקופת 'הקץ המגולה'. 

בישיבה מועברים שיעורים רבים בספרי אמונת-ישראל העיקריים, בצורה מעמיקה ויסודית, על ידי רבני הישיבה שזכו לקבל תורה מפי הרב צבי יהודה זצ"ל ומגדולי תלמידיו. כמו כן, קובעים התלמידים לעצמם שעות ללימוד עצמי או בחברותא, בספרי האמונה של הראשונים, בספרי המהר"ל, כתבי מרן הרב קוק זצ"ל ועוד.

 

רבני הישיבה

רבני הישיבה הם מתלמידי הרב צבי יהודה זצ"ל, ותלמידי תלמידיו. בדרך לימודם ובדרכם החינוכית ממשיכים הם את דרכם המאירה והמתאימה לדורנו של מרן הרב קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. 

בראשות הישיבה משמשים הרבנים מו"ר רה"י הרב עמיאל שטרנברג ומו"ר רה"י הרב מרדכי שטרנברג. 

תלמידי הישיבה ורבניה זוכים לינוק מהדרכתו ומתורתו של מו"ר הרב צבי ישראל טאו. 

ראשי הישיבה מוסרים שיעורים בגמרא בכל ימי השבוע לארבעה קבוצות, מלבד השעורים באמונה שניתנים על ידם. ואליהם מצטרפים הרב אברהם יהושע צוקרמן, הרב עודד וולנסקי, הרב יעקב לבנון, הרב אריאל אדרי, הרב אלי בזק, הרב מרדכי הס, הרב יוסי הורוביץ, הרב דוד ג'יאמי, הרב ידידיה ריין, הרב צבי לבנברג, הרב חנן אדלשטיין, הרב שלמה דרייפוס, הרב אסף שטראוס ועוד - בהעברת שעורי גמרא, אמונה והלכה. 

רבני הישיבה מהווים כתובת לעצה ותושייה בענייני חינוך ומעשה, ונותנים אוזן קשבת לבוגרי הישיבה ומוקיריה הפונים אליהם בשאלות מכל רחבי הארץ.