סדר היום בישיבה

סדר היום הרישמי של הישיבה נפתח בתפילת שחרית בשעה 7:00. לאחר התפילה עוסקים התלמידים בפרשת השבוע, בלימוד מוסר או אמונה, וסועדים ליבם בחדר האוכל ב"פת של שחרית".

ב"סדר בוקר" (9:00-13:00) לומדים תלמידי הישיבה גמרא בעיון בחברותות, ושומעים שעורים מרבני הישיבה במסכת הנלמדת. בסיום הסדר, לפני תפילת מנחה, מתקיים "סדר שמירת הלשון", בו עוסקים כל תלמידי הישיבה בהלכות לשון הרע של ה"חפץ חיים", כפי שהדריך רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל שיעסקו בזה התלמידים בקביעות בכל יום והקפיד על כך מאוד.

בשעה 13:20 מתקיימת תפילת מנחה בבית המדרש, ולאחריה מוגשת ארוחת צהריים לכלל הבחורים והאברכים.

רבים מתלמידי הישיבה מנצלים את "הפסקת הצהרים" הקצרה כדי לעיין עוד בכוחות עצמם בסוגית הגמרא הנלמדת, או להוסיף ולהתמלא בלימודי אמונה על ידי קביעת חברותות או שמיעת שעורים מרבני הישיבה ("חבורות") - בטרם ישקעו שוב בים התלמוד ב"סדר צהרים" (15:30-18:30).

לאחר "ההפסקה" הקצרה ממשיכים תלמידי הישיבה לעסוק במסכת הנלמדת, חלקם ממשיכים את העיון בסוגיות שנלמדו בסדר בוקר, וחלקם מרחיבים את בקיאותם בשאר פרקי המסכת בשינון ובחזרה על גפ"ת - גמרא, פרוש רש"י ותוספות.

לאחר "סדר צהריים"  שומעים התלמידים הצעירים והוותיקים שעורי אמונה מפי רבני הישיבה בחדרי השעורים. בשעורים אלו מדריכים הרבנים את התלמידים החל מכניסתם לישיבה, צעד אחר צעד, בלימוד ספרי המחשבה של הראשונים, ספרי המהר"ל, מסילת ישרים, וכתבי מרן הרב זצ"ל.

תפילת ערבית מתקיימת בשעה 19:30 (בחורף) או ב20:15 (בקיץ), ולאחר ארוחת ערב מתחיל "סדר ערב", בו ממשיכים הבחורים והאברכים הוותיקים להעמיק בלימודי הגמרא והאמונה - כל אחד במקום שליבו חפץ.

לאחר "סדר ערב" משתתפים רבים מן התלמידים בשעורי אמונה נוספים, ב"חבורות", או בלימוד בחברותא עם אברך וותיק, וממשיכים לעמול על התורה עד לשעות הקטנות של הלילה...