הקדשת כסא וסטנדר בבית המדרש החדש

Standerpic

דוד המלך אומר: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו". ואמרו חז"ל (ילקוט שמעוני שמואל ב, סי' קמה): "כל הקובע מקום לתורתו - אויביו נופלים תחתיו", וכן אמרו (ברכות ו, ב): "כל הקובע מקום לתפילתו – אלוהי אברהם בעזרו".

ניתן להנציח כסא וסטנדר בבית המדרש של ישיבת הר המור לעילוי נשמת קרובי משפחה ולהתברך להיות מתומכי התורה ומחזיקיה. אין ספק שזכות התורה תעמוד לתורם ולכל משפחתו.