זכר למחצית השקל

"יש אומרים שיש ליתן... זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר..."

(רמ"א סימן תרצ"ד)