הקפות שניות - הנחיות לתושבי שכונת חומת שמואל

"שישו ושמחו בשמחת תורה"

מודעה להקפות לתושבי חומת שמואל