מבצע להשלמת ריהוט משכן הקבע

הזדמנות להיות שותפים בהשלמת ריהוט משכן הקבע!

לקראת חנוכת הבית בל' אב הבלע"ט היה שותף במבצע להשלמת ריהוט משכן הקבע!