היה שותף במבצע השלמת הריהוט של בנין ישיבת הר המור.

ידידים יקרים!

ב"ה הישיבה עברה למשכן הקבע בשכונת חומת שמואל בירושלים, בו לומדים כ- 600 תלמידים כ"י.

לרגל שנה למעבר הישיבה למשכן הקבע, אנו פותחים במבצע לשלמת הריהוט לבנין הקבע. 

לשם כך דרושים לנו עדיין כמיליון ש"ח.

היעד שהצבנו לעצמנו הוא לגייס מידידי ותומכי הישיבה 500,000 ש"ח עד החגים הבעל"ט. 

זכות התורה ולומדיה תעמוד לכל המסייעים והתומכים בעז"ה!