היה שותף במבצע השלמת הריהוט של בנין ישיבת הר המור.

חנוכת הבית - ל' אב תשע"ז

 בס"ד

בא' אלול בעז"ה יחלו את לימודם בישיבה כ-600 תלמידים.

לצורך המעבר והשלמת הריהוט לבנין הקבע, חסרים לנו כ4,000,000 ש"ח.

היו שותפים עמנו במפעל חשוב זה! 

הזמנה ללא לוז מתוקנת