היה שותף במבצע השלמת הריהוט של בנין ישיבת הר המור.

 בס"ד

אנחנו מודים לכל הידידים שנטלו חלק וסיעו לנו לגייס כ-2,000,000 ₪ (כמחצית הסכום הנדרש) עבור ריהוט משכן הקבע.

אנחנו ממשיכים במבצע! ניתן לתרום ולהקדיש את התרומה להנצחת קרובי משפחה.

היו שותפים עמנו במפעל חשוב זה!