לחץ לסיור וירטואלי

הסכם יששכר זבולון

ומי שא"א לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים". הגהה: "ותחשב לו כאילו לומד בעצמו, ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכר".

ידיד יקר,

בתקופה זו של תחיית עם ישראל בארצו אנו נתבעים להעמיד תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה הרואים עין בעין את תהליך הגאולה.

תביעה זו נדרשת מכל אחד ואחד מאיתנו ועל כן זכות גדולה היא להיות שותפים בהעמדת תלמידי חכמים כאלו, שממעין תורתם תתברך האומה כולה ושיוכלו להרוות צמאונה של האומה לתורה הגואלת.

היה שותף עימנו בהסכם שותפות המקובל מאבות האומה "יששכר זבולון"!

התרומה מגיעה ישירות לאברך כתוספת למלגה החודשית. התרומה מוכרת לצרכי מס.

 

לפרטים נוספים והצטרפות


ניתן להירשם בטופס מימין, או ב:

אריה ורשבסקי 10, ירושלים, ת.ד. 16230 מ. 9116202

טלפון: 02-6424242

פקס: 02-6435066

דואל:  office@harhamor.co.il