ממפעלי הישיבה

יישוב הארץ

מספר לא מבוטל של יישובים חקלאיים וקהילתיים ברחבי הארץ, כדוגמת נווה, בני נצרים ,שומריה, מגרון ושלומית, קשורים בקשר עמוק אל הישיבה ורבניה. בוגרי הישיבה שותפים בהקמתם ונוטלים חלק פעיל בפיתוחם של ישובים רבים. רבני הישיבה מהווים כתובת לכל שאלה בענייני מצוות התלויות בארץ, יעוץ  והכוונה תורנית בכל הדרוש למהלך התרקמותו של יישוב קהילתי חדש.

 

הקשר האמיץ עם צה"ל

 

שירות בצה"ל

תלמידי ישיבת הר המור רואים בשירותם בצה"ל מצווה וזכות. רוב ככל תלמידי הישיבה זוכים במהלך שנות לימודיהם ללבוש את מדי צה"ל ולתרום ביחידות השונות: חיל האויר, שריון, תותחנים, רבנות צבאית, וחיל רגלים. המתאימים לכך באופיים ובשאר רוחם אף ממשיכים לקצונה ולתפקידי פיקוד שונים. רס"ן דגן ורטמן הי"ד, שנפל במבצע "עופרת יצוקה", היה באותו הזמן ב"תקופת לימודים" המקובלת בצה"ל, אותה בחר לעשות בישיבת הר המור.

 

שיעורים והדרכה לקצינים בצבא מדרגת מ"פ ועד מח"ט

אנשי ביטחון רבים רואים ברבני הישיבה מגדלור הממלא אותם מילוי רוחני לפני יציאתם לקרב. על כן קצינים בדרגות גבוהות עולים באופן תדיר לרבני הישיבה בירושלים, יושבים עימם לשיחת ייעוץ או שומעים מהם שיעורים על מנת לשמור על רמה רוחנית גבוהה ועל תודעה אמונית מעמיקה בערכה של השליחות הבטחונית, בעת מילוי תפקידם.

קליטת עלייה

ישיבת "הר המור" רואה לעצמה חובה ליטול חלק פעיל במהלך קיבוץ הגלויות המתרחש בדורנו. רבני ובוגרי הישיבה פועלים למען חיזוק אחינו היהודים השוהים בתפוצות ובהבאתם ארצה. הליווי הרוחני של רבני הישיבה הניתן בתפוצות (רוסיה, צרפת, בלגיה...), תורם רבות להצלחת שילובם של אותם יהודים בחברה הישראלית כאשר בע"ה כעבור זמן יעשו עלייה. דוגמא חיה לכך מהווה הרב יהושוע צוקרמן, שמעלה יהודים מצרפת, מעביר שיעורים קבועים בצרפתית לעולים, ואף עוזר להם להשתלב במקומות תעסוקה בארץ.

תוכנית יום שישי בישיבת הר המור

בישיבה פועלת 'תוכנית יום שישי בישיבת הר המור'. התוכנית מיועדת לתלמידים מארצות הברית שבאים למשך שנה לארץ.  קבוצה של כ-40 תלמידים מגיעים לישיבה כל יום שישי ומשתתפים בתוכנית הכוללת שיעור ולימוד בחבורות עם אברכים מבוגרים בישיבה.

תוכניות חינוך וקירוב

הלימוד המעמיק בהלכה ובאמונה בו שתולים מאות תלמידי הישיבה לזמן ממושך, מביא בהכרח לפירות משובחים בשדה החינוך והחברה במדינת ישראל. באופן טבעי מוצאת הישיבה את עצמה כמנוף חינוכי וכחממה לאנשי חינוך הנמצאים בחוד החנית של מערכת החינוך. תלמידי ובוגרי הישיבה מודעים לחשיבותה של ההשקעה בתחום זה, בכל מרחבי ארצנו, ולכל רובדי האוכלוסייה, ומתוך כך הם נושאים בעול ומביאים ברכה בהקניית החינוך לתורה וערכים יהודיים וציוניים בכל רחבי הארץ, ואף בחו"ל.

לחץ כאן להרחבה על הפרוייקטים השונים בהם שותפים בוגרי הישיבה...