לחץ לסיור וירטואלי

Yissahar Zevulun Agreement

ומי שא"א לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים". הגהה: "ותחשב לו כאילו לומד בעצמו, ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכר".

 Dear Friend,

During this period of Tchiat Am Israel in its land we are demanded to prepare wise pupils who see the need for the process of geula.

 This demand is from each and every one of us and therefore is a great priviledge to part of preparing these wise pupils and from the torah the whole of the nation will be blessed.

Be our partner in an agreement of partnership  "Yissasschar Zveulun"

Your contribution goes straight to the pupil as an addition to the monthly scholorship. The donation is also recognized for tax purposes. 

For further details and joining

You can fill the attached form or

Contact us at Dereh Karmit 8, Jerusalem, P.O.Box 16230 Jerusalem 9116202

Telephone: 02-6424242

Fax: 02-6435066

 email: office@harhamor.co.il